Om Enevolution

Bolagets affärsidé är att erbjuda specialiserade konsulttjänster mot energibranschen inom strategi, ledning, affärs- och verksamhetsutveckling, mätteknik, smarta mätare och smarta energinät för att optimera och utveckla kundernas möjlighet att utveckla sin verksamhet samt ökad grad av digitalisering och automatisering. Grunden i affärsidén är att förändra synsättet (Energy+Evolution) så att kunderna ser tydligt hur mycket man kan tjäna på att jobba smartare och mer kostnadseffektivt med hjälp av möjligheterna från smartare energinät (Smart Grid).

Målgruppen är primärt energibolag inom el, fjärrvärme/fjärrkyla och gas.

Visionen är att vara de stora energibolagens naturliga partner kring att identifiera, planera och implementera möjligheterna med smarta energinät.

Enevolutions tjänster utförs av seniora konsulter och mättekniska specialister med inriktning att hjälpa kunder med strategi, verksamhetsutveckling och projektledning kring smarta energinät och energimätning samt utveckling och utbildning i kvalitetshöjande åtgärder för energimätpunkter. Enevolution erbjuder även möjlighet med ”Management for hire”.

Enevolution har under senaste året expanderat och medför att vi numer även erbjuder seniora konsulter till fastighetsbranschen och kan erbjuda avancerade AI-lösningar för energi- och fastighetsbolag.