MÖJLIGHETER ATT NÅ HÅLLBART ENERGIUTNYTTJANDE

Energibranschen genomgår ständigt en evolution och stort fokus ligger på ett hållbart globalt energiutnyttjande med tuffa framtida mål.

Energimätning och energimätsystem är en nyckelkomponent för att få kvittens på energiflöden och energiutnyttjandet samt se resultatet av energieffektiviserings- och optimeringsåtgärder.

Samtidigt sker en ständig förändringar i energiproduktionen som gör att krav ställs på energinätbolagen att hantera intermittent produktion (sol- och vindenergi) och säkerställa energikvalitén och robustheten i energinäten.

Under en tid har fokus legat på att öka insamlingsfrekvensen och upplösningen på energimätvärden så att energibolag kan erbjuda kunder och intressenter bättre information kring sitt energiutnyttjande. Samtidigt pågår fortsatt digitalisering och automatisering och införande av AI-lösningar för att öka det prediktiva analyserna. Under den senaste tiden ökande energikostnader så uppkommer även behov av flexibilitetsprodukter för att kunna möta situationer vid effektbrist i energinätet.

Enevolution har skapats just för att erbjuda specialistkunskap och tjänster kring smarta energinät, smarat energimätare och smarta beslutsstödsystem.